Účel projektu


Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvorenie remeselníckej turistickej trasy, a propagácia vytvoreného „produktu“ pre cestovný ruch, ktorý spája remeselníkov pracujúcich v projektovej oblasti, ktorej workshopy sú otvorené pre záujemcov, otvorené pre učenie, rozvoj a prenos ich vedomostí, umožňujúce atmosféru seminára, proces tvorby a najmä tvorcov práce. Naším cieľom je, aby sa čo najviac ľudových remeselníkov v každej programovej oblasti pripojilo k otvorenej dielne, vytvorilo sieť a otvorilo svoje workshopy. Radi by sme ďalej propagovali remeselnícke dielne prostredníctvom organizovaných remeselníckych výstav. Realizáciou projektu by sme chceli upozorniť na umelecké hodnoty ľudí žijúcich v programovej oblasti a okolí, ako aj na cestovný ruch – preto je možné zachovať tradície tak, že trh a hospodársky rast možno pripísať zachovaniu tradícií. Tento tematický výlet môže zvýšiť priemernú dĺžku pobytu a počet prenocovaní v turistickej oblasti zavedením remesiel. Povedomie tvorcov rastie a ich úloha pri udržiavaní a vytváraní pracovných miest sa môže zvýšiť. Počas projektu sa pripraví štúdia, ktorá odhalí pripravenosť poskytovateľov služieb na zabezpečenie kvality.