Popis projektu

Oficiálne informácie

Cesta k otvoreniu remeselníckych dielní

Skrátený názov: OPEN DOORS

Identifikačné číslo projektu: FMP-E / 1901 / 4.1 / 053

Projekt je podporený Európskou úniou a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program podpory: Program spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko

 

Vedúci partner: Heves County Handicraft Nonprofit Ltd.

Slovenský partner: Folklore Súbor ILOSVAI (súbor ľudového tanca Ilosva)

Žiadny partner pre rozpočet: Verejnoprospešné združenie cestovného ruchu Gyöngyös-Mátra

 

Celkový rozpočet na aplikáciu: 40 237,86 EUR

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 34 202,18 EUR

Obdobie realizácie: 30. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvorenie remeselníckej turistickej trasy, a propagácia vytvoreného „produktu“ pre cestovný ruch, ktorý spája remeselníkov pracujúcich v projektovej oblasti, ktorej workshopy sú otvorené pre záujemcov, otvorené pre učenie, rozvoj a prenos ich vedomostí, umožňujúce atmosféru seminára, proces tvorby a najmä tvorcov práce. Naším cieľom je, aby sa čo najviac ľudových remeselníkov v každej programovej oblasti pripojilo k otvorenej dielne, vytvorilo sieť a otvorilo svoje workshopy. Radi by sme ďalej propagovali remeselnícke dielne prostredníctvom organizovaných remeselníckych výstav. Realizáciou projektu by sme chceli upozorniť na umelecké hodnoty ľudí žijúcich v programovej oblasti a okolí, ako aj na cestovný ruch – preto je možné zachovať tradície tak, že trh a hospodársky rast možno pripísať zachovaniu tradícií. Tento tematický výlet môže zvýšiť priemernú dĺžku pobytu a počet prenocovaní v turistickej oblasti zavedením remesiel. Povedomie tvorcov rastie a ich úloha pri udržiavaní a vytváraní pracovných miest sa môže zvýšiť. A projektbe igyekszünk olyan kézműveseket bevonni, akik a hagyományos népművészetből kiindulva, de a mai napi környezetkultúra kihívásinak megfelelve készítik el alkotásaikat. Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvorenie remeselníckej turistickej trasy, a propagácia vytvoreného „produktu“ pre cestovný ruch, ktorý spája remeselníkov pracujúcich v projektovej oblasti, ktorej workshopy sú otvorené pre záujemcov, otvorené pre učenie, rozvoj a prenos ich vedomostí, umožňujúce atmosféru seminára, proces tvorby a najmä tvorcov práce. Naším cieľom je, aby sa čo najviac ľudových remeselníkov v každej programovej oblasti pripojilo k otvorenej dielne, vytvorilo sieť a otvorilo svoje workshopy. Radi by sme ďalej propagovali remeselnícke dielne prostredníctvom organizovaných remeselníckych výstav. Realizáciou projektu by sme chceli upozorniť na umelecké hodnoty ľudí žijúcich v programovej oblasti a okolí, ako aj na cestovný ruch – preto je možné zachovať tradície tak, že trh a hospodársky rast možno pripísať zachovaniu tradícií. Tento tematický výlet môže zvýšiť priemernú dĺžku pobytu a počet prenocovaní v turistickej oblasti zavedením remesiel. Povedomie tvorcov rastie a ich úloha pri udržiavaní a vytváraní pracovných miest sa môže zvýšiť. Počas projektu sa pripraví štúdia, ktorá odhalí pripravenosť poskytovateľov služieb na zabezpečenie kvality.

Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Stiahnite si brožúru